1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése
  2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
  3. Az országos kompetenciamérés eredményei
  4. Az országos idegen nyelvi mérés eredményei
  5. Intézményi lemorzsolódási adatok
  6. Továbbtanulási mutatók
  7. Középiskolai visszajelzés
  8. Szakkörök, sportkörök
  9. A házi feladat és dolgozat szabályai
  10. Az iskolai tanév helyi rendje
  11. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban

A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése
és beosztása

(2017/2018. tanév)

  név beosztás végzettség szak
1. Horváthné Ferencz Judit Igazgató egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító, német nyelvoktató tanító, biológia, egészségtan,
2. Szigetiné Sulyok Judit Igazgató-helyettes főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító  szakkollégium: testnevelés, népművelés
3. Horváth Zoltánné (Puskás Tímea) Igazgató-helyettes egyetemi végzettség informatika, matematika, technika
4. Auer Krisztina Tanár főiskolai végzettség matematika, technika, számítástechnika
5. Dinya-Barna Dóra Gyógypedagógus főiskolai végzettség gyógypedagógus
6. Bizzerné Szabó Judit Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség magyar, ének
7. Bodnár Éva Tanító főiskolai végzettség tanító
8. Burányi Zsuzsanna Tanító főiskolai végzettség tanító
9. Bury-Pravotinszky Anita Tanító főiskolai végzettség tanító
10. Cserné Fekete Irén Tanító, osztályfőnök, DÖK-vezető főiskolai végzettség tanító szakkollégium: könyvtár, rajz
11. Dr. Bartháné Kovács Gyöngyi Tanár, szabadidő-szervező, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, rajz
12. Dr. Gyulainé Várszegi Judit Tanár egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz
13. Etseyatse Andrea Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség ének, karvezető, zeneelmélet tanár
14. Gábrisné Kovács Nikolett Tanító főiskolai végzettség tanító, gyógypedagógus
15. Görög Erika Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség angol
16. Herczkuné Debre Judit Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének
17. Horváth Zoltánné (Gyurics Katalin) Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének
18. Horváthné Waldmann Anna Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető  főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz
19. Katona Attiláné Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség matematika, fizika
20. Keszi Tamásné Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz
21. Kukorelliné Szabó Mónika Tanár főiskolai végzettség matematika, fizika
22. Laczus Károlyné Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, orosz  német nyelvoktató tanító,
23. Lakics Katalin Tanár, munkaközösség vezető, osztályfőnök főiskolai végzettség pedagógia, angol, földrajz, orosz
24. Németh Ildikó Tanító, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök főiskolai végzettség, pedagógus szakvizsga tanító  szakkollégium: ének  fejlesztő pedagógus
25. Pálisné Balogh Ilona Tanító, osztályfőnök, szakszervezeti titkár főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár
26. Pápai Veronika Tanár egyetemi végzettség mérnöktanár, informatikus
27. Pápistáné Tarnai Gabriella Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, biológia, kémia
28. Papy Gabriella Tanár, tankönyv felelős, osztályfőnök főiskolai végzettség  közoktatás-vezetői szakvizsga angol, testnevelés, orosz
29. Piszkerné Gergócs Rita Tanár főiskolai végzettség testnevelés, földrajz
30. Polgár Jánosné Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: rajz, pedagógia
31. Róthné Mezővári Lilian Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség közoktatás-vezetői szakvizsga tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz
32. Schandl Margit Könyvtáros, tanító főiskolai végzettség tanító, könyvtáros
33. Sterna Edit Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség francia, történelem
34. Szabó Judit Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: rajz
35. Szabó Krisztián Tanító főiskolai végzettség tanító  
36. Szalainé Hécz Tünde Tanár egyetemi végzettség magyar
37. Szőcei Zoltán Rendszergazda egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga informatika, matematika,  fizika
38. Tompos Szilvia Tanár főiskolai végzettség német, történelem
39. Világi Tamásné Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító szakkollégium: rajz  biológia

 

 

* * * * *

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

(2017/2018. tanév)

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség
1. rendszergazda egyetemi végzettség informatika, matematika, fizika tanár
2. iskolatitkár középfokú iskolai végzettség nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
3. pedagógiai asszisztens középfokú iskolai végzettség  

 

* * * * *

A 2016. évi országos kompetenciamérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

6. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2016

1486

(1485;1487)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1496

(1454;1547)

1494

(1494;1496) iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

1550

(1499;1598)

 

8. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2016


1597

(1596;1598)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1657

(1577;1711)

 
1568

(1567;1569)

 

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

1648

(1594;1703)

 

Az intézmény eredményeit az alábbi linken tekinthetik meg.

Intézményi eredmények

  Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

Mérési terület Kompetenciamérések 2008-2016.    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
  országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját
6. évf. matematika 1500 1578 1484 1511 1498 1526 1486 1484 1489 1572 1489 1526 1491 1546 1497 1517 1486 1496
6. évf. szövegértés 1500 1590 1489 1507 1483 1555 1465 1485 1472 1560 1497 1559 1481 1617 1488 1558 1494 1550
8. évf. matematika 1601 1658 1605 1655 1622 1677 1601 1644 1612 1650 1620 1620 1617 1685 1618 1654 1597 1657
8. évf. szövegértés 1579 1656 1563 1641 1583 1644 1577 1619 1567 1650 1555 1549 1557 1694 1567 1644 1568 1648

 

* * * * *

A 2016. évi országos idegen nyelvi mérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

Eredmények évfolyamonként

ANGOL

%

6. évfolyan

Összes %

8. évfolyam

Összes %

90-100%

7

30%

8

33%

60-89 %

13

57%

12

50%

Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka

20

87%

20

83%

60 % alatt         (nem felelt meg)

3

13%

4

17%

NÉMET

%

6. évfolyam

Összes %

8. évfolyam

Összes %

90-100%

2

7%

0

0%

60-89 %

21

72%

1

8%

Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka

23

79%

1

8%

60 % alatt         (nem felelt meg)

6

21%

12

92%

* * * * *

Intézményi lemorzsolódási adatok

Évismétlési mutatók

Megnevezés Tanév
  2015/2016.
3.évfolyam 1 fő
% 0,2%

 

* * * * *

Továbbtanulási mutatók

Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

Középiskolai visszajelzések – 2015. ősz

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 81. §- ában előírják a középiskolák számára, hogy tájékoztassák az általános iskolákat volt tanulóik középiskolai tanulmányi előmeneteléről.

A 2015/2016-os tanévben intézményünk négy középiskolából, 25 fő tanulóról kapott visszajelzést.

Az összehasonlítást az iskolánkban elért 8. év végi és a középiskola 2014/2015-ös tanévben elért év végi eredményeivel végeztük el a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint magatartásból és szorgalomból.
Ezek alapján elmondható, hogy 49%-ban nem változtak, 14%-ban javultak, 37%-ban romlottak a tanulók érdemjegyei.

 

Szakkörök, sportkörök

A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

A házi feladat és dolgozat szabályai

A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.

* * * * *

Az iskolai tanév helyi rendje

(2017/2018. tanév)

A tanév első napja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó napja 2018. június 15. (péntek)

A tanítási napok száma 180.

A tanév első féléve 2018. január 26-ig tart (félévi értesítők kiosztása 2018. február 2-ig).

ŐSZI SZÜNET

2017. október 30 - november 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek); Szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő)

TÉLI SZÜNET

2017. december 27 - 2018. január 2.
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek); Szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda)

TAVASZI SZÜNET

2018. március 29 – április 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda); Szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda)

Tanítás nélküli munkanapok (6 nap):

2017. november 10.                        Pályaorientációs nap

2018. február 5.                              Sportnap (sportágak bemutatása, sportágválasztó)

2018. február 6.                              Félévzáró értekezlet / Nevelési értekezlet   

2018. március 10. (szombat)            Diáknap Bakonyi túra

2018. április 10. (szombat)              Pedagógiai nap

2018. május 23. (szerda)                 Tanulmányi kirándulás (1-5. és 7. évfolyam)

2018. május 29. (kedd)                   Tanulmányi kirándulás (6. és 8. évfolyam)

 

Szülői értekezletek

2017. szeptember 4

1. és 7. évfolyam      2017/2018-as tanév indítása, programjai, mérések

osztályfőnök

2017. szeptember 5.

5. évfolyam 2017/2018-as tanév indítása, programjai, mérések

osztályfőnök

2017. szeptember 12.

2. 3. 4. 6. 8. évfolyam 2017/2018-as tanév indítása, programjai, mérések

osztályfőnök

2017. október  24.

Pályaválasztási tudnivalók (8. évfolyam), középfokú beiskolázás időpontjai

POK munkatárs

2018. február 12.

Az első félév értékelése. A farsang és 2. félévi programok megbeszélése.

osztályfőnök

2018. május 25.

Határtalanul pályázatban részt vevő 7. osztályos gyerekek szüleinek tájékoztatása a kirándulás részleteiről, várható költségeiről, az eddig megvalósított programokról és azok tapasztalatairól.

osztályfőnök, projekt-koordinátor

Fogadóórák

2017. október 17.

A tanulók előmeneteli rendszere

az iskola pedagógusai

2018. március 20.

A tanulók előmeneteli rendszere

az iskola pedagógusai

 Minden pedagógusnak, minden héten van 1-1 fogadóórája:

Név

 

Auer Krisztina

Szerda 1150-1235

Barna Dóra

Kedd 1055-1140

dr. Bartháné Kovács Gyöngyi

Péntek 955-1040

Bizzerné Szabó Judit

Szerda 855-940

Bodnár Éva

Szerda 1055-1140

Burányi Zsuzsanna

Csütörtök 1055-1140

Bury-Pravotinszky Anita

Csütörtök 1245-1330

Cserné Fekete Irén

Péntek 955-1040

Etseyatse Andrea

Szerda 955-1040

Gábrisné Kovács Nikolett

Kedd 1245-1330

Görög Erika

Kedd 855-940

dr. Gyulainé Várszegi Judit

Kedd 955-1040

Herczkuné Debre Judit

Kedd 855-940

Horváthné Ferencz Judit

Csütörtök 1500-1600

Horváthné Waldmann Anna

Péntek 1055-1140

Horváth Zoltánné (Gyurics Katalin)

Szerda 855-940

Horváth Zoltánné (Puskás Tímea)

Szerda 1500-1600

Katona Attiláné

Hétfő 1245-1330

Keszi Tamásné

Hétfő 1150-1235

Kukorelliné Szabó Monika

Hétfő 955-1040

Laczus Károlyné

Hétfő 1055-1140

Lakics Katalin

Kedd 1150-1235

Németh Ildikó

Kedd 1055-1140

Pálisné Balogh Ilona

Hétfő 1055-1140

Pápai Veronika

Szerda 955-1040

Pápistáné Tarnai Gabriella

Hétfő 1055-1140

Papy Gabriella

Szerda 1055-1140

Piszkerné Gergócs Rita

Csütörtök 955-1040

Polgár Jánosné

Péntek 800-845

Róthné Mezővári Lilianna

Szerda 1055-1140

Schandl Margit

Péntek 955-1040

Sterna Edit

Péntek 1055-1140

Szabó Judit

Csütörtök 1055-1140

Szabó Krisztián

Szerda 955-1040

Szalainé Hécz Tünde

Szerda 1150-1235

Szigetiné Sulyok Judit

Hétfő 1500-1600

Tompos Szilvia

Csütörtök 1055-1140

Világi Tamásné

Hétfő  1150-1235

 

Gyermekvédelmi felelős:

Herczkuné Debre Judit                                    fogadóóra: szerda 1000 - 1140

 

 

* * * * *

Az iskolai osztályok száma,
tanulólétszáma az egyes
osztályokban

(2017/2018. tanév)   

Osztály Tanulók száma
1. a 22
1. b 25
2. a 22
2. b 17
2. c 20
3. a 26
3. b 21
3. c 21
4. a 27
4. b 25

alsó:

226 fő
5. a 26
5. b 26
6. a 26
6. b 29
7. a 25
7. b 24
8. a 16
8. b 14

felső:

186 fő
   

összesen:

412


* * * * *