1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése
  2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
  3. Az országos kompetenciamérés eredményei
  4. Intézményi lemorzsolódási adatok
  5. Továbbtanulási mutatók
  6. Középiskolai visszajelzés
  7. Szakkörök, sportkörök
  8. A házi feladat és dolgozat szabályai
  9. Az iskolai tanév helyi rendje
  10. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban

A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése
és beosztása

(2015/2016. tanév)

 

név

beosztás

végzettség

szak

tanított évf.

1.

Horváthné Ferencz Judit

Igazgató, osztályfőnök

egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga

tanító, német nyelvoktató tanító, biológia, egészségtan,

 7., 8.

2.

Szigetiné Sulyok Judit

Igazgató-helyettes

főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga

tanító  szakkollégium: testnevelés, népművelés

4.

3.

Horváth Zoltánné (Puskás Tímea)

Igazgató-helyettes

egyetemi végzettség

informatika, matematika, technika

4., 7.

4.

Auer Krisztina

Tanár

főiskolai végzettség

matematika, technika, számítástechnika

4., 5., 6., 7., 8.

5.

Dr. Bartháné Kovács Gyöngyi

Tanár, szabadidő-szervező, osztályfőnök

főiskolai végzettség

földrajz, rajz

5., 6., 7., 8.

6.

Belovitz Anna

Tanító

főiskolai végzettség

tanító szakkollégium: népművelés, ének

1., 3., 4.

7.

Bizzerné Szabó Judit

Tanár, osztályfőnök

főiskolai végzettség

magyar, ének

5., 6., 7., 8.

8.

Cserné Fekete Irén

Tanító, osztályfőnök, diákönkormányzat-vezető

főiskolai végzettség

tanító szakkollégium: könyvtár, rajz

4.

9.

Etseyatse Andrea

Tanár, osztályfőnök

egyetemi végzettség

ének, karvezető, zeneelmélet tanár

3., 4., 5., 6., 7., 8.

10.

Dr. Gyulainé Várszegi Judit

Tanár

egyetemi végzettség
pedagógus szakvizsga

német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz

5., 6.,  7., 8.

11.

Herczkuné Debre Judit

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

2.

12.

Hirni Orsolya

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

 1., 4.

13.

Horváthné Waldmann Anna

Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető 

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz

1.

14.

Horváth Zoltánné (Gyurics Katalin)

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

2.

15.

Keszi Tamásné

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz

1.

16.

Kukorelliné Szabó Mónika

Tanár

főiskolai végzettség

matematika, fizika

7., 8.

17.

Laczus Károlyné

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár, orosz  német nyelvoktató tanító, orosz 

1.,2., 3., 4., 5.

18.

Lakics Katalin

Tanár, munkaközösség vezető

főiskolai végzettség

pedagógia, angol, földrajz, orosz

3., 4., 5., 7., 8.

19.

Németh Ildikó

Tanító, fejlesztőpedagógus

főiskolai végzettség
pedagógus szakvizsga

tanító  szakkollégium: ének  fejlesztő pedagógus

1., 2., 3., 4., 5.

20.

Dr. Németh Józsefné

Tanár, osztályfőnök

főiskolai végzettség

magyar, ének

1., 2., 7., 8.

21.

Pálisné Balogh Ilona

Tanító, osztályfőnök, szakszervezeti titkár

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár

4.

22.

Pápai Veronika

Tanár, rendszergazda

egyetemi végzettség

mérnöktanár, informatikus

 

23.

Pápistáné Tarnai Gabriella

Tanár, osztályfőnök

főiskolai végzettség

földrajz, biológia, kémia

4., 5., 7., 8.

24.

Papy Gabriella

Tanár, tankönyv felelős, osztályfőnök

főiskolai végzettség  közoktatás-vezetői szakvizsga

angol, testnevelés, orosz

 5., 6., 7., 8.

25.

Piszkerné Gergócs Rita

Tanár

főiskolai végzettség

testnevelés, földrajz

5., 6., 7., 8.

26.

Polgár Jánosné

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: rajz, pedagógia

2., 3.

27.

Róthné Mezővári Lilian

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség közoktatás-vezetői szakvizsga

tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz

3.

28.

Schandl Margit

Könyvtáros, tanító

főiskolai végzettség

tanító, könyvtáros

 

29.

Sterna Edit

Tanár, osztályfőnök

egyetemi végzettség

francia, történelem

3., 4., 5., 6., 7.

30.

Szabó Judit

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: rajz

3.

31.

Szabóné Hadnagy Mária

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

1., 3.

32.

Világi Tamásné

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító szakkollégium: rajz  biológia

2.

33.

Szőcei Zoltán

Tanár, rendszergazda

egyetemi végzettség
közoktatás-vezetői szakvizsga

informatika  matematika  fizika

 6., 7., 8.

34.

Barna Dóra

Gyógypedagógus

főiskolai végzettség

gyógypedagógus

 1-8.

35.

Szalainé Hécz Tünde

Tanár

egyetemi végzettség

magyar

 5., 6.

36.

Bodnár Éva

Tanító

főiskolai végzettség

tanító

1., 2., 3., 4.

37.

Kotlár Zsuzsa

Tanár

egyetemi végzettség

matematika

5., 6., 8.

38.

Bury-Pravotinszky Anita

Tanító

főiskolai végzettség

tanító

 3.

39.

Burányi Zsuzsanna

Tanító

főiskolai végzettség

tanító

 1.

 

 

* * * * *

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

(2015/2016. tanév)

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség
1. rendszergazda egyetemi végzettség informatika, matematika, fizika tanár
2. iskolatitkár érettségi  

 

* * * * *

A 2015. évi országos kompetenciamérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

6. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2015

 

1497

(1496;1498)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

 

1517

(1477;1565)

 

1488

(1487;1489)

 iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

 

1558

(1517;1606)

 

8. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2015

 

1618

(1617;1619)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

 

1654

(1600;1702)

 

1567

(1565;1568)

 iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

 

1644

(1596;1686)

Az intézmény eredményeit az alábbi linken tekinthetik meg.

Intézményi eredmények

  Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

 

Kompetenciamérések eredményei 2008-2015.

2008 2009 2010 2011
  országos saját országos saját országos saját országos saját
6. évf. matematika 1500 1578 1484 1511 1498 1526 1486 1484
6. évf. szövegértés 1500 1590 1489 1507 1483 1555 1465 1485
8. évf. matematika 1601 1658 1605 1655 1622 1677 1601 1644
8. évf. szövegértés 1579 1656 1563 1641 1583 1644 1577 1619
                 
  2012 2013 2014 2015
  országos saját országos saját országos saját országos saját
6. évf. matematika 1489 1572 1489 1526 1491 1546 1497 1517
6. évf. szövegértés 1472 1560 1497 1559 1481 1617 1488 1558
8. évf. matematika 1612 1650 1620 1620 1617 1685 1618 1654
8. évf. szövegértés 1567 1650 1555 1549 1557 1694 1567 1644

 

 

* * * * *

Intézményi lemorzsolódási adatok

Évismétlési mutatók

Megnevezés Tanév
  2013/2014.
7.évfolyam 1 fő
% 0,3%

 

* * * * *

Továbbtanulási mutatók

Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

Középiskolai visszajelzések – 2015. ősz

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 81. §- ában előírják a középiskolák számára, hogy tájékoztassák az általános iskolákat volt tanulóik középiskolai tanulmányi előmeneteléről.

A 2015/2016-os tanévben intézményünk négy középiskolából, 25 fő tanulóról kapott visszajelzést.

Az összehasonlítást az iskolánkban elért 8. év végi és a középiskola 2014/2015-ös tanévben elért év végi eredményeivel végeztük el a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint magatartásból és szorgalomból.
Ezek alapján elmondható, hogy 49%-ban nem változtak, 14%-ban javultak, 37%-ban romlottak a tanulók érdemjegyei.

 

Szakkörök, sportkörök

A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

A házi feladat és dolgozat szabályai

A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.

* * * * *

Az iskolai tanév helyi rendje

(2015/2016. tanév)

A tanév első napja 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 2016. június 15. (szerda)

A tanítási napok száma 181.

A tanév első féléve 2016. január 22-ig tart (félévi értesítők kiosztása 2016. január 29-ig).

 

ŐSZI SZÜNET

2015. október 26 - október 30.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök); Szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő)

TÉLI SZÜNET

2015. december 21 - 2015. december 31.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek);
Szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 4. (hétfő)

TAVASZI SZÜNET

2016. március 24 – március 29.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda);
Szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda)

 

Tanítás nélküli munkanapok (5 nap):

2015. szeptember 28. (hétfő) Nevelési értekezlet (napközi ügyelet biztosítva)
2015. december 12 (szombat) Kodály-nap
2016. április 1. (péntek)  Diáknap
2016. április 22. (csütörtök) Pedagógiai nap (napközi ügyelet biztosítva)
2016. május 25. (szerda)    Tanulmányi kirándulás (1-5. évf. és 7. évf.)
2016. május 31. (kedd)      Tanulmányi kirándulás (6. és 8. évfolyam)

Szülői értekezlet:

2015. szeptember 1. 1. évfolyam: a tanév indítása.
2015. szeptember 7. 5. évfolyam: a tanév indítása.
2015. szeptember 8. 2., 3., 4. 6., 7., 8. évfolyam: a tanév indítása
2015. november 24.  Pályaválasztási tudnivalók (8. évfolyam).
2016. február 2. Az első félév értékelése.

Fogadóóra:

2015. november 10.

2016. március 1.

2016. április 26.

Minden pedagógusnak minden héten van 1-1 fogadóórája, ami a „Tantestület” menüpontban megtalálható.

A gyermekvédelmi felelős:

 Herczkuné Debre Judit 

fogadóóra: kedd 1000-1045

* * * * *

Az iskolai osztályok száma,
tanulólétszáma az egyes
osztályokban

(2015/2016. tanév)   

Osztály Tanulók száma
1. a 27
1. b 22
1. c 20
2. a 27
2. b 29
3. a 29
3. b 24
4. a 25
4. b 29

alsó:

232 fő
5. a 28
5. b 25
6. a 22
6. b 18
7. a 17
7. b 23
8. a 24
8. b 25

felső:

182 fő
   

összesen:

414


* * * * *