1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése
  2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
  3. Az országos kompetenciamérés eredményei
  4. Intézményi lemorzsolódási adatok
  5. Továbbtanulási mutatók
  6. Szakkörök, sportkörök
  7. A házi feladat és dolgozat szabályai
  8. Az iskolai tanév helyi rendje
  9. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban

A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése
és beosztása

(2015/2016. tanév)

  név beosztás végzettség szak tanított évf.
1. Horváthné Ferencz Judit Igazgató, osztályfőnök egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító, német nyelvoktató tanító, biológia, egészségtan, 6., 7.
2. Szigetiné Sulyok Judit Igazgató-helyettes főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító  szakkollégium: testnevelés, népművelés 3.
3. Horváth Zoltánné (Puskás Tímea) Igazgató-helyettes egyetemi végzettség informatika, matematika, technika 5., 6.
4. Auer Krisztina Tanár főiskolai végzettség matematika, technika, számítástechnika 5., 6., 7., 8.
5. Dr. Bartháné Kovács Gyöngyi Tanár, szabadidő-szervező, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, rajz 5., 6., 7., 8.
6. Belovitz Anna Tanító főiskolai végzettség tanító szakkollégium: népművelés, ének 3., 4.
7. Bizzerné Szabó Judit Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség magyar, ének 5., 6., 7., 8.
8. Cserné Fekete Irén Tanító, osztályfőnök, diákönkormányzat-vezető főiskolai végzettség tanító szakkollégium: könyvtár, rajz 3.
9. Etseyatse Andrea Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség ének, karvezető, zeneelmélet tanár 3., 4., 5., 6., 7., 8.
10. Dr. Gyulainé Várszegi Judit Tanár egyetemi végzettség
pedagógus szakvizsga
német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz 5., 7., 8.
11. Herczkuné Debre Judit Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének 1.
12. Hirni Orsolya Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének  
13. Horváthné Waldmann Anna Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető  főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz 4.
14. Horváth Zoltánné (Gyurics Katalin) Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének 1.
15. Keszi Tamásné Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz 4.
16. Kukorelliné Szabó Mónika Tanár főiskolai végzettség matematika, fizika 7., 8.
17. Laczus Károlyné Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, orosz  német nyelvoktató tanító, orosz  3., 4., 5., 6.
18. Lakics Katalin Tanár, munkaközösség vezető főiskolai végzettség pedagógia, angol, földrajz, orosz 3., 4., 5., 6., 7., 8.
19. Németh Ildikó Tanító, fejlesztőpedagógus főiskolai végzettség
pedagógus szakvizsga
tanító  szakkollégium: ének  fejlesztő pedagógus 2., 3.
20. Dr. Németh Józsefné Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség magyar, ének 1., 2., 6., 7.
21. Pálisné Balogh Ilona Tanító, osztályfőnök, szakszervezeti titkár főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár 3.
22. Pápai Veronika Tanár, rendszergazda egyetemi végzettség mérnöktanár, informatikus  
23. Pápistáné Tarnai Gabriella Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, biológia, kémia 6., 7., 8.
24. Papy Gabriella Tanár, tankönyv felelős, osztályfőnök főiskolai végzettség  közoktatás-vezetői szakvizsga angol, testnevelés, orosz 4., 5., 6., 7., 8.
25. Piszkerné Gergócs Rita Tanár főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: rajz, pedagógia 5., 6., 7., 8.
26. Polgár Jánosné Tanító főiskolai végzettség testnevelés, földrajz 1., 4.
27. Róthné Mezővári Lilian Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség közoktatás-vezetői szakvizsga tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz 2.
28. Schandl Margit Könyvtáros, tanító főiskolai végzettség tanító, könyvtáros  
29. Sterna Edit Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség francia, történelem 5., 6., 8.
30. Szabó Judit Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: rajz 2.
31. Szabóné Hadnagy Mária Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének 2., 4.
32. Világi Tamásné Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító szakkollégium: rajz  biológia 1.
33. Szőcei Zoltán Tanár, rendszergazda egyetemi végzettség
közoktatás-vezetői szakvizsga
informatika  matematika  fizika 4., 5., 6., 7., 8.
34. Barna Dóra Gyógypedagógus főiskolai végzettség gyógypedagógus  
35. Szalainé Hécz Tünde Tanár egyetemi végzettség magyar  
36. Bodnár Éva Tanító főiskolai végzettség tanító 2., 3., 4.
37. Kotlár Zsuzsa Tanár egyetemi végzettség matematika 5., 7., 8.
38. Bury-Pravotinszky Anita Tanító főiskolai végzettség tanító  
39. Burányi Zsuzsanna Tanító főiskolai végzettség tanító  

 

 

* * * * *

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

(2015/2016. tanév)

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség
1. rendszergazda egyetemi végzettség informatika, matematika, fizika tanár
2. iskolatitkár érettségi  

 

* * * * *

A 2013. évi országos kompetenciamérés eredményei
a Kodály Zoltán Általános Iskolában

6. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2013

1489

(1489;1490)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1526

(1482;1579)

1497

(1496;1498)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

1559

(1509;1603)

 

8. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2013

1581
(1513;1657)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1620


(1620;1622)

1555
(1554;1557)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1549
 

(1476;1616)

Az intézmény eredményeit az alábbi honlapon tekinthetik meg.

 https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030531&th=9

  Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

* * * * *

Intézményi lemorzsolódási adatok

Évismétlési mutatók

Megnevezés Tanév
  2013/2014.
7.évfolyam 1 fő
% 0,3%

 

* * * * *

Továbbtanulási mutatók

Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

Szakkörök, sportkörök

A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

A házi feladat és dolgozat szabályai

A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.

* * * * *

Az iskolai tanév helyi rendje

(2015/2016. tanév)

A tanév első napja 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 2016. június 15. (szerda)

A tanítási napok száma 181.

A tanév első féléve 2016. január 22-ig tart (félévi értesítők kiosztása 2016. január 29-ig).

 

ŐSZI SZÜNET

2015. október 26 - október 30.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök); Szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő)

TÉLI SZÜNET

2015. december 21 - 2015. december 31.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek);
Szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 4. (hétfő)

TAVASZI SZÜNET

2016. március 24 – március 29.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda);
Szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda)

 

Tanítás nélküli munkanapok (5 nap):

2015. szeptember 28. (hétfő) Nevelési értekezlet (napközi ügyelet biztosítva)
2015. december 12 (szombat) Kodály-nap
2016. április 1. (péntek)  Diáknap
2016. április 22. (csütörtök) Pedagógiai nap (napközi ügyelet biztosítva)
2016. május 25. (szerda)    Tanulmányi kirándulás (1-5. évf. és 7. évf.)
2016. május 31. (kedd)      Tanulmányi kirándulás (6. és 8. évfolyam)

Szülői értekezlet:

2015. szeptember 1. 1. évfolyam: a tanév indítása.
2015. szeptember 7. 5. évfolyam: a tanév indítása.
2015. szeptember 8. 2., 3., 4. 6., 7., 8. évfolyam: a tanév indítása
2015. november 24.  Pályaválasztási tudnivalók (8. évfolyam).
2016. február 2. Az első félév értékelése.

Fogadóóra:

2015. november 10.

2016. március 1.

2016. április 26.

Minden pedagógusnak minden héten van 1-1 fogadóórája, ami a „Tantestület” menüpontban megtalálható.

A gyermekvédelmi felelős:

 Herczkuné Debre Judit 

fogadóóra: kedd 1000-1045

* * * * *

Az iskolai osztályok száma,
tanulólétszáma az egyes
osztályokban

(2015/2016. tanév)   

Osztály Tanulók száma
1. a 27
1. b 22
1. c 20
2. a 27
2. b 29
3. a 29
3. b 24
4. a 25
4. b 29

alsó:

232 fő
5. a 28
5. b 25
6. a 22
6. b 18
7. a 17
7. b 23
8. a 24
8. b 25

felső:

182 fő
   

összesen:

414


* * * * *