1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése
  2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
  3. Az országos kompetenciamérés eredményei
  4. Az országos idegen nyelvi mérés eredményei
  5. Intézményi lemorzsolódási adatok
  6. Továbbtanulási mutatók
  7. Középiskolai visszajelzés
  8. Szakkörök, sportkörök
  9. A házi feladat és dolgozat szabályai
  10. Az iskolai tanév helyi rendje
  11. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban

A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése
és beosztása

(2016/2017. tanév)

 

név

beosztás

végzettség

szak

tanított évf.

1.

Horváthné Ferencz Judit

Igazgató

egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga

tanító, német nyelvoktató tanító, biológia, egészségtan,

8.

2.

Szigetiné Sulyok Judit

Igazgató-helyettes

főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga

tanító  szakkollégium: testnevelés, népművelés

1.

3.

Horváth Zoltánné (Puskás Tímea)

Igazgató-helyettes

egyetemi végzettség

informatika, matematika, technika

8.

4.

Auer Krisztina

Tanár

főiskolai végzettség

matematika, technika, számítástechnika

4., 5., 6., 7., 8.

5.

Dr. Bartháné Kovács Gyöngyi

Tanár, szabadidő-szervező, osztályfőnök

főiskolai végzettség

földrajz, rajz

4., 5., 6., 7., 8.

6.

Belovitz Anna

Tanító

főiskolai végzettség

tanító szakkollégium: népművelés, ének

2.

7.

Bizzerné Szabó Judit

Tanár, osztályfőnök

főiskolai végzettség

magyar, ének

1., 5., 6., 7., 8.

8.

Cserné Fekete Irén

Tanító, osztályfőnök, diákönkormányzat-vezető

főiskolai végzettség

tanító szakkollégium: könyvtár, rajz

1.

9.

Etseyatse Andrea

Tanár, osztályfőnök

egyetemi végzettség

ének, karvezető, zeneelmélet tanár

3., 4., 5., 6., 7., 8.

10.

Görög Erika

Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség angol

1., 4., 5.

11.

Dr. Gyulainé Várszegi Judit

Tanár

egyetemi végzettség
pedagógus szakvizsga

német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz

5., 6.,  7., 8.

12.

Herczkuné Debre Judit

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

2., 3.

13.

Hirni Orsolya

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

2.

14.

Horváthné Waldmann Anna

Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető 

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz

2.

15.

Horváth Zoltánné (Gyurics Katalin)

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: népművelés, ének

2.

16.

Keszi Tamásné

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz

2.

17.

Kukorelliné Szabó Mónika

Tanár

főiskolai végzettség

matematika, fizika

5., 7., 8.

18.

Laczus Károlyné

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár, orosz  német nyelvoktató tanító, orosz 

2., 3., 4., 5.

19.

Lakics Katalin

Tanár, munkaközösség vezető, osztályfőnök

főiskolai végzettség

pedagógia, angol, földrajz, orosz

3., 4., 5., 6., 8.

20.

Németh Ildikó

Tanító, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök

főiskolai végzettség
pedagógus szakvizsga

tanító  szakkollégium: ének  fejlesztő pedagógus

2.

21.

Dr. Németh Józsefné

Tanár, osztályfőnök

főiskolai végzettség

magyar, ének

1., 2., 5., 8.

22.

Pálisné Balogh Ilona

Tanító, osztályfőnök, szakszervezeti titkár

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: könyvtár

1.

23.

Pápai Veronika

Tanár, rendszergazda

egyetemi végzettség

mérnöktanár, informatikus

 

24.

Pápistáné Tarnai Gabriella

Tanár, osztályfőnök

főiskolai végzettség

földrajz, biológia, kémia

5., 6., 7., 8.

25.

Papy Gabriella

Tanár, tankönyv felelős, osztályfőnök

főiskolai végzettség  közoktatás-vezetői szakvizsga

angol, testnevelés, orosz

 5., 6., 7., 8.

26.

Piszkerné Gergócs Rita

Tanár

főiskolai végzettség

testnevelés, földrajz

5., 6., 7., 8.

27.

Polgár Jánosné

Tanító

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: rajz, pedagógia

1., 3.

28.

Róthné Mezővári Lilian

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség közoktatás-vezetői szakvizsga

tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz

2., 3., 4.

29.

Schandl Margit

Könyvtáros, tanító

főiskolai végzettség

tanító, könyvtáros

 

30.

Sterna Edit

Tanár, osztályfőnök

egyetemi végzettség

francia, történelem

5., 7., 8.

31.

Szabó Judit

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító  szakkollégium: rajz

1., 2., 4.

32.

Szabó Krisztián

Tanító

főiskolai végzettség

tanító 

1., 4.

33.

Világi Tamásné

Tanító, osztályfőnök

főiskolai végzettség

tanító szakkollégium: rajz  biológia

1., 2., 3.

34.

Szőcei Zoltán

Tanár, rendszergazda

egyetemi végzettség
közoktatás-vezetői szakvizsga

informatika  matematika  fizika

 5., 6., 7., 8.

35.

Barna Dóra

Gyógypedagógus

főiskolai végzettség

gyógypedagógus

 

36.

Szalainé Hécz Tünde

Tanár

egyetemi végzettség

magyar

 5., 6., 7.

37.

Bodnár Éva

Tanító

főiskolai végzettség

tanító

2., 3.

38.

Kotlár Zsuzsa

Tanár

egyetemi végzettség

matematika

5., 6., 7.

39.

Bury-Pravotinszky Anita

Tanító

főiskolai végzettség

tanító

4.

40.

Burányi Zsuzsanna

Tanító

főiskolai végzettség

tanító

1.

 

 

* * * * *

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

(2016/2017. tanév)

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség
1. rendszergazda egyetemi végzettség informatika, matematika, fizika tanár
2. iskolatitkár érettségi  

 

* * * * *

A 2016. évi országos kompetenciamérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

6. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2016

1486

(1485;1487)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1496

(1454;1547)

1494

(1494;1496) iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

1550

(1499;1598)

 

8. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2016


1597

(1596;1598)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1657

(1577;1711)

 
1568

(1567;1569)

 

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

1648

(1594;1703)

 

Az intézmény eredményeit az alábbi linken tekinthetik meg.

Intézményi eredmények

  Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

Mérési terület Kompetenciamérések 2008-2016.    
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
  országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját országos saját
6. évf. matematika 1500 1578 1484 1511 1498 1526 1486 1484 1489 1572 1489 1526 1491 1546 1497 1517 1486 1496
6. évf. szövegértés 1500 1590 1489 1507 1483 1555 1465 1485 1472 1560 1497 1559 1481 1617 1488 1558 1494 1550
8. évf. matematika 1601 1658 1605 1655 1622 1677 1601 1644 1612 1650 1620 1620 1617 1685 1618 1654 1597 1657
8. évf. szövegértés 1579 1656 1563 1641 1583 1644 1577 1619 1567 1650 1555 1549 1557 1694 1567 1644 1568 1648

 

* * * * *

A 2016. évi országos idegen nyelvi mérés eredményei
a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában

Eredmények évfolyamonként

ANGOL

%

6. évfolyan

Összes %

8. évfolyam

Összes %

90-100%

7

30%

8

33%

60-89 %

13

57%

12

50%

Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka

20

87%

20

83%

60 % alatt         (nem felelt meg)

3

13%

4

17%

NÉMET

%

6. évfolyam

Összes %

8. évfolyam

Összes %

90-100%

2

7%

0

0%

60-89 %

21

72%

1

8%

Megfelelt minősítést szerzettek száma és százaléka

23

79%

1

8%

60 % alatt         (nem felelt meg)

6

21%

12

92%

* * * * *

Intézményi lemorzsolódási adatok

Évismétlési mutatók

Megnevezés Tanév
  2015/2016.
5.évfolyam 1 fő
% 0,3%

 

* * * * *

Továbbtanulási mutatók

Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

Középiskolai visszajelzések – 2015. ősz

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 81. §- ában előírják a középiskolák számára, hogy tájékoztassák az általános iskolákat volt tanulóik középiskolai tanulmányi előmeneteléről.

A 2015/2016-os tanévben intézményünk négy középiskolából, 25 fő tanulóról kapott visszajelzést.

Az összehasonlítást az iskolánkban elért 8. év végi és a középiskola 2014/2015-ös tanévben elért év végi eredményeivel végeztük el a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint magatartásból és szorgalomból.
Ezek alapján elmondható, hogy 49%-ban nem változtak, 14%-ban javultak, 37%-ban romlottak a tanulók érdemjegyei.

 

Szakkörök, sportkörök

A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

A házi feladat és dolgozat szabályai

A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.

* * * * *

Az iskolai tanév helyi rendje

(2016/2017. tanév)

A tanév első napja 2016. szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja 2017. június 15. (csütörtök)

A tanítási napok száma 182.

A tanév első féléve 2017. január 20-ig tart (félévi értesítők kiosztása 2017. január 27-ig).

 

ŐSZI SZÜNET

2016. november 02 - november 04.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek);
Szünet utáni első tanítási nap: november 07. (hétfő)

TÉLI SZÜNET

2016. december 22 - 2017. január 02.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016 december 21. (szerda);
Szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 03. (kedd)

TAVASZI SZÜNET

2017. április 13 – április 18.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:
2017. április 12.  (szerda);
Szünet utáni első tanítási nap:
2017. április 19.  (szerda)

 

Tanítás nélküli munkanapok (5 nap):

2016. október 15. (szombat) Diáknap
2016. december 21. (szerda) Kodály-nap
2017. február 06. (hétfő)  Nevelési értekezlet
2017. február 07. (kedd)  Tantestületi kirándulás
2017. május 24. (szerda)    Tanulmányi kirándulás (1-5. évf. és 7. évf.)
2017. május 31. (szerda)      Tanulmányi kirándulás (6. és 8. évfolyam)

Szülői értekezlet:

2016. szeptember 1. 1. évfolyam
2016. szeptember 5. 5. évfolyam (Tanév indítása)
2016. szeptember 6. 2-3-4. és 6-7-8. évfolyam
2016. november 29. Pályaválasztási tudnivalók 8. évfolyam
2017. január 31. Az első félév értékelése

Fogadóóra:

2016. október 18.
2017. február 28.
2017. április 25.

 

Minden pedagógusnak minden héten van 1-1 fogadóórája, ami a „Tantestület” menüpontban megtalálható.

A gyermekvédelmi felelős:

 Herczkuné Debre Judit 

fogadóóra: csütörtök 1100-1140

* * * * *

Az iskolai osztályok száma,
tanulólétszáma az egyes
osztályokban

(2016/2017. tanév)   

Osztály Tanulók száma
1. a 24
1. b 21
1. c 21
2. a 26
2. b 22
2. c 21
3. a 27
3. b 27
4. a 28
4. b 26

alsó:

243 fő
5. a 29
5. b 30
6. a 26
6. b 26
7. a 17
7. b 15
8. a 18
8. b 21

felső:

182 fő
   

összesen:

425


* * * * *