1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése
  2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
  3. Az országos kompetenciamérés eredményei
  4. Intézményi lemorzsolódási adatok
  5. Továbbtanulási mutatók
  6. Szakkörök, sportkörök
  7. A házi feladat és dolgozat szabályai
  8. Az iskolai tanév helyi rendje
  9. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszáma az egyes osztályokban

A pedagógusok iskolai végzettsége,
szakképesítése
és beosztása

(2014/2015. tanév)

  név beosztás végzettség szak tanított évf.
1. Horváthné Ferencz Judit Igazgató, osztályfőnök egyetemi végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító, német nyelvoktató tanító, biológia, egészségtan, 6., 7.
2. Szigetiné Sulyok Judit Igazgató-helyettes főiskolai végzettség, közoktatás-vezetői szakvizsga tanító  szakkollégium: testnevelés, népművelés 3.
3. Horváth Zoltánné (Puskás Tímea) Igazgató-helyettes egyetemi végzettség informatika, matematika, technika 5., 6.
4. Auer Krisztina Tanár főiskolai végzettség matematika, technika, számítástechnika 5., 6., 7., 8.
5. Dr. Bartháné Kovács Gyöngyi Tanár, szabadidő-szervező, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, rajz 5., 6., 7., 8.
6. Belovitz Anna Tanító főiskolai végzettség tanító szakkollégium: népművelés, ének 3., 4.
7. Bizzerné Szabó Judit Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség magyar, ének 5., 6., 7., 8.
8. Cserné Fekete Irén Tanító, osztályfőnök, diákönkormányzat-vezető főiskolai végzettség tanító szakkollégium: könyvtár, rajz 3.
9. Etseyatse Andrea Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség ének, karvezető, zeneelmélet tanár 3., 4., 5., 6., 7., 8.
10. Dr. Gyulainé Várszegi Judit Tanár egyetemi végzettség
pedagógus szakvizsga
német, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, orosz 5., 7., 8.
11. Herczkuné Debre Judit Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének 1.
12. Hirni Orsolya Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének  
13. Horváthné Waldmann Anna Tanító, osztályfőnök, munkaközösség vezető  főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz 4.
14. Horváth Zoltánné (Gyurics Katalin) Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének 1.
15. Keszi Tamásné Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz 4.
16. Kukorelliné Szabó Mónika Tanár főiskolai végzettség matematika, fizika 7., 8.
17. Laczus Károlyné Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár, orosz  német nyelvoktató tanító, orosz  3., 4., 5., 6.
18. Lakics Katalin Tanár, munkaközösség vezető főiskolai végzettség pedagógia, angol, földrajz, orosz 3., 4., 5., 6., 7., 8.
19. Németh Ildikó Tanító, fejlesztőpedagógus főiskolai végzettség
pedagógus szakvizsga
tanító  szakkollégium: ének  fejlesztő pedagógus 2., 3.
20. Dr. Németh Józsefné Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség magyar, ének 1., 2., 6., 7.
21. Pálisné Balogh Ilona Tanító, osztályfőnök, szakszervezeti titkár főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: könyvtár 3.
22. Pápai Veronika Tanár, rendszergazda egyetemi végzettség mérnöktanár, informatikus  
23. Pápistáné Tarnai Gabriella Tanár, osztályfőnök főiskolai végzettség földrajz, biológia, kémia 6., 7., 8.
24. Papy Gabriella Tanár, tankönyv felelős, osztályfőnök főiskolai végzettség  közoktatás-vezetői szakvizsga angol, testnevelés, orosz 4., 5., 6., 7., 8.
25. Piszkerné Gergócs Rita Tanár főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: rajz, pedagógia 5., 6., 7., 8.
26. Polgár Jánosné Tanító főiskolai végzettség testnevelés, földrajz 1., 4.
27. Róthné Mezővári Lilian Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség közoktatás-vezetői szakvizsga tanító  szakkollégium: könyvtár, rajz 2.
28. Schandl Margit Könyvtáros, tanító főiskolai végzettség tanító, könyvtáros  
29. Sterna Edit Tanár, osztályfőnök egyetemi végzettség francia, történelem 5., 6., 8.
30. Szabó Judit Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: rajz 2.
31. Szabóné Hadnagy Mária Tanító főiskolai végzettség tanító  szakkollégium: népművelés, ének 2., 4.
32. Világi Tamásné Tanító, osztályfőnök főiskolai végzettség tanító szakkollégium: rajz  biológia 1.
33. Szőcei Zoltán Tanár, rendszergazda egyetemi végzettség
közoktatás-vezetői szakvizsga
informatika  matematika  fizika 4., 5., 6., 7., 8.
34. Vargáné Blága Borbála Könyvtáros főiskolai végzettség könyvtáros  
35. Kissné Makkos Erzsébet Gyógypedagógus főiskolai végzettség gyógypedagógus  
36. Nagy Bernadett Tanár egyetemi végzettség magyar 5.
37. Bodnár Éva Tanító főiskolai végzettség tanító 2., 3., 4.
38. Kotlár Zsuzsa Tanár egyetemi végzettség matematika 5., 7., 8.

 

 

* * * * *

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

(2014/2015. tanév)

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség
1. rendszergazda egyetemi végzettség informatika
matematika
fizika
2. iskolatitkár érettségi  

 

* * * * *

A 2013. évi országos kompetenciamérés eredményei
a Kodály Zoltán Általános Iskolában

6. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2013

1489

(1489;1490)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1526

(1482;1579)

1497

(1496;1498)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan jobb

1559

(1509;1603)

 

8. évfolyam

Matematika

Szövegértés

országos

iskolai

országos

iskolai

2013

1581
(1513;1657)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1620


(1620;1622)

1555
(1554;1557)

iskolánk eredménye ettől szignifikánsan nem különbözik

1549
 

(1476;1616)

Az intézmény eredményeit az alábbi honlapon tekinthetik meg.

 https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030531&th=9

  Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy saját gyermekeik teljesítményét
mérési azonosítójuk alapján az alábbi honlapon nézhetik meg:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

* * * * *

Intézményi lemorzsolódási adatok

Évismétlési mutatók

Megnevezés Tanév
  2013/2014.
7.évfolyam 1 fő
% 0,3%

 

* * * * *

Továbbtanulási mutatók

Az intézmény továbbtanulási mutatói honlapunkon
a Továbbtanulás menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

Szakkörök, sportkörök

A szakköri foglalkozások honlapunkon
a Szakkörök menüpontra kattintva tekinthetők meg.

* * * * *

A házi feladat és dolgozat szabályai

A részletes szabályozás a Pegagógiai program 5.8. és 5.9. fejezetében található.

* * * * *

Az iskolai tanév helyi rendje

(2014/2015. tanév)

A 2014/2015. tanév első tanítási napja 2014. szeptember 1.  -  hétfő   -,

utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő) .

A tényleges tanítási napok száma 181 nap.

 

A tanév első féléve 2015. január 16-ig tart.

 

Őszi szünet

2014. október 27-től - október 31-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő)

 

Téli szünet

2014. december 22-tól  - 2015. január  2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19.  (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).

 

2015. január 23-ig  értesíteni kell a szülőket gyermekük első félévben elért tanulmányi eredményéről.

 

Tavaszi szünet

2015. április 2-től – április 7-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).

 

Tanítás nélküli munkanapok :  (6  nap)

2014. október 13. (hétfő)

Pedagógiai nap

2014. december 13 (szombat)

Kodály - nap

2015. április 1. (szerda) Diáknap
2015. április 30. (csütörtök) Nevelési értekezlet
2015. május 27. (szerda) Tanulmányi osztálykirándulás (1-5. évfolyam és 7. évfolyam)
2015. június 3. (szerda) Tanulmányi kirándulás (6. és 8. évfolyam)

 

Szülői értekezlet

2014. szeptember 1.

1. évfolyam

2014. szeptember 9.

5. évfolyam

2014. szeptember 16.

2-3-4.,6-7-8. évfolyam

2015. január  27. minden évfolyam

 

 

Fogadóóra

2014. november 11.

2015.  február 24.

2015. április 28.

 

Minden pedagógusnak minden héten van 1-1 fogadóórája, ami a „Tantestület” menüpontban megtalálható.

 

A gyermekvédelmi felelős :
 

Alsó tagozat:    Herczkuné Debre Judit  fogadóóra: csütörtök 1000-1045
Felső tagozat:     Nagy Bernadett  fogadóóra: szerda 800-845

* * * * *

Az iskolai osztályok száma,
tanulólétszáma az egyes
osztályokban

(2014/2015. tanév)   

Osztály Tanulók száma
1. a 26
1. b 27
2. a 27
2. b 25
3. a 27
3. b 25
4. a 28
4. b 27

alsó:

212 fő
5. a 21
5. b 19
6. a 22
6. b 20
7. a 23
7. b 24
8. a 23
8. b 25
felső: 177 fő
   
összesen: 389 fő


* * * * *